Podwyższone pdw, mpw, p-lcr

Płytki krwi to bardzo malutkie cząsteczki oznaczane z surowicy krwi podczas analizy z rozmazem oznaczane są symbolem PLT, Podane są też wskaźniki MPV – średnia objętość płytek krwi odpowiada średniej wielkości płytek krwi w próbce i szerokość rozkładu objętości płytek krwi (PDW), które dodatkowo informują o stopniu zróżnicowania wielkości płytek Są automatycznie obliczane przez analizator automatyczny krwi. Te wskaźniki przedstawiają dodatkową informację na temat płytek krwi i mogą być pomocne przy analizie przyczyn zbyt wysokiej lub zbyt niskiej liczy płytek krwi PLT.

Duża liczba MPV (duża ilość młodych płytek krwi) może oznaczać, że szpik kostny może produkować płytki i szybko uwalniać je do układu krążenia. Niski wskaźnik MPV u pacjenta z małopłytkowością może wskazywać na zaburzenia wytwarzania płytek w szpiku kostnym. Wysoki wskaźnik PDW może wskazywać na duże zróżnicowanie wielkości płytek, czyli występowanie płytek dużych i małych równocześnie. Prawidłowy wynik PDW oznacza, że większość płytek ma porównywalną wielkość.

Wyniki płytek krwi nie są jedynymi zadaniami w małopłytkowości. Lekarz hematolog zleca wykonanie badań dodatkowych. Można zlecić wykonanie rozmazu ręcznego czyli pod mikroskopem aby sprawdzić, czy np. zlepki płytek nie zaburzyły wielkości obniżonej PLT.

Może też być podana adnotacja, że PLT są olbrzymie to znaczy, że są nienaturalnie dużej wielkości (płytki nieprawidłowej wielkości). Należy w takim przypadku wykonać dodatkowy wynik rozmazu aby odróżnić płytki dużej wielkości od zlepków krwi. Lekarz może zlecić dodatkowo badania pod kątem stanów zapalnych. Badając i analizując wyniki badań płytek krwi, zwłaszcza podwyższone pdw, mpw, p-lcr, trzeba mieć świadomość, że istnieje zależność między nimi i trzeba analizować je łącznie.